Print this page

Периметрова охрана

АКЦИЯ "СВЕТЛИНА"


Untitled document
Модулът осигурява автоматично включване на светлините след стартиране на двигателя на Вашия автомобил. При изключване от контакт, блокът се грижи за изключването на светлините. Модулът е с висока надеждност и е съобразен с ЕC нормите (Евростандарт 2, 3 и 4).


Последна промяна:24-02-2010