Print this page

Офис аларми

ПАРКИНГ СИСТЕМИ


Untitled document

КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТЕН ПАРКИНГ?

Интелигентният паркинг е компютъризирана система даваща точна и актуална информация за броя и местоположението на свободните (заетите) места чрез светещи информационни табла, табели и индикатори. Специализирания софтуер осигурява контрол и визуализиране в реален вид всяко отделно парко място в един или по-вече контролни центрове. Дава възможността за анализ и адекватни решения при пожар и ситуации свързани със сигурността, а също икономически по-ефективна експлоатация на обектите. Може да работи в съчетание с устройства за чекиране. Системата е лесно приложима във вече завършени обекти.

 


Системата е изградена на модулен принцип и се състои от следните основни компоненти:

  • Разработен от СКА ООД специализиран датчик за локализиране на обект. Датчиците работят както самостоятелно, така и в мрежови режим.

  • Светлинни трицветни индикатори за състоянието на отделните парко места

  • Информационни табла изобразяващи свободните места за всяко ниво

  • Насочващи към свободни места указатели

  • Мониторинг контролно-информационен център. Оригиналния софтуер разработен от СКА ООД осъществява връзка мужду отдерните компоненти на системата в мрежа и тяхното управление. Извършва анализ и аламира при неправилно паркирани коли или задръствания в входните и изходни зони. Работи съвместно с IP наблюдателни камери.

Системета е съвместна разработка на фирма СКА ООД и

Techno Sign

Spesima GmbH


Последна промяна:01-03-2010