Categories: BGNews
      Date: фев 24, 2010
     Title: ПАРКИНГ СИСТЕМИ 
Untitled document
Информационната система за паркиране е качествено допълнение към закрити обществени гаражи и складови бази където трябва да се увеличи ефективността от използването на паркинг-пространствата.Untitled document

КАКВО Е ИНТЕЛИГЕНТЕН ПАРКИНГ?

Интелигентният паркинг е компютъризирана система даваща точна и актуална информация за броя и местоположението на свободните (заетите) места чрез светещи информационни табла, табели и индикатори. Специализирания софтуер осигурява контрол и визуализиране в реален вид всяко отделно парко място в един или по-вече контролни центрове. Дава възможността за анализ и адекватни решения при пожар и ситуации свързани със сигурността, а също икономически по-ефективна експлоатация на обектите. Може да работи в съчетание с устройства за чекиране. Системата е лесно приложима във вече завършени обекти.

 


Системата е изградена на модулен принцип и се състои от следните основни компоненти:


Системета е съвместна разработка на фирма СКА ООД и

Techno Sign

Spesima GmbH