Print this page

RK56

Untitled document


RS 56

Този модул е предназначен за дистанционно управление на автоматични гаражни врати, ролетки, щори, бариери и други работещи по четири степенна логика.В паметта му могат да се въведат до 56 бр. предаватели с ролинг код, като всеки предавател се възприема с поредния номер на въвеждане.При нужда може да се изтрие от паметта както определен номер предавател /без номер 0/ и на освободения номер да се въведе нов, така и да се изтрият наведнъж всички. Изхода е релеен с формиран сигнал една секунда.Захранва се с постоянно или променливо напрежение от 12 до 24V, което го прави универсално за вграждане в широка гама и модели автоматика. За улеснение е вграден индикатор, а чрез четирите бутона се извършват действията както следва:

- За въвеждане на предавател чрез бутон options се избира опция 1.Потвърдете с enter!На индикатора се появява поредния номер на предавателя, който предстои да бъде записан. Потвърдете се с enter!На индикатора се появява хоризонтална черта.Потвърдете с enter!Натиснете бутона за излъчване на предавателя.На индикатора се появява втора черта. Натиснете повторно бутона за излъчване на предавателя. На индикатора се появява трета черта, изписва ye (yes) и след премигване започва да свети точката.Предавателя и вече въведен.При използване на този предавател за кратко ще се изписва номера му.За следващ запис, процедурата се повтаря.

- За изтриване на определен предавател чрез бутон options се избира опция 2. Потвърдете с enter! На индикатора се появява предавателя номер 1. С бутоните нагоре/надолу изберете номера на предавател който желаете да изтриете. Потвърдете с enter!Индикатора премигва и дистанционното е вече изтрито.Тъй като този номер остава свободен, при следващ запис новия предавател ще заеме освободения номер.

- За изтриване на всички въведени предаватели, чрез бутон options се избира опция 3. Потвърдете с enter!Индикатора изписва cl (clear).Натиснете със задържане бутон y.Когато изтриването е завършило индикатора изписва ye (yes) и започва да свети точката.

.

Техническа спецификация:

Захранващо напрежение
12-24V-AC/DC
Собствена консумация /без светещ дисплей/ 0.012A max
Собствена консумация /при светещ дисплей/ 0.05A max
Работна честота 433.92
Изходен сигнал-формиран 1s.
Габаритни размери в мм. 72 х 65 х 17
Защита на корпуса IP21
Температурен диапазон на работа -20 / + 65 С°Последна промяна:13-12-2009