Untitled document

Система за контол на достъпа

RFID


Системата за контрол на достъпа е изградена на базата на съвременни решения и технологии в областта та системите за сигурност, управлението на достъпа и работното време. Съчетава гъвкавост и достъпна цена и позволява изграждането на структури с произволна сложност – от управлението на самостоятелни точки на достъп до мрежови решения с параметризирани правила за достъп. Системата се основава на специализираният контролер SK-27N.

Контролерът работи в два основни режима: