Print this page

Компакт 2

Untitled document


АВТОМОБИЛНА АЛАРМЕНА СИСТЕМА

“КОМПАКТ 2”“КОМПАКТ” е многофункционална алармена система осигуряваща надеждна охрана на всички видове автомобили с 12 волтова бордова мрежа.

Системата притежава следните възможности:

-ДИСТАНЦИОННО радио управление - 1бр.

-ОХРАНА НА ВРАТИ И КАПАЦИ (при изправни бутони и плафони)

-"ШОК" ДАТЧИК с регулируема чувствителност на удар.

-ТОКОВ ДАТЧИК – реагира при консумация на ток

-ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ "АЛАРМА" чрез сирена.

-СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ - опционално

-ОПЕРАТИВНА ЗВУКОВА чрез сирената.

-ИНДИКАЦИЯ НА ПРИЧИНАТА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ чрез специфична звукова сигнализация. Тази възможност позволява да се идентифицира датчика, който е предизвикал задействането на системата.

-АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ "АЛАРМА" след 60 секунди. След това време системата остава в активно състояние ( режим охрана).

РАБОТА С АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Автомобилната алармена система КОМПАКТ се управлявя с помощта на дистанционно управление с два бутона и поддържа следните команди:

-Поставяне на системата в режим "ОХРАНА". При състояние на изключена от охрана система се натиска ЛЯВ бутон. При това системата издава ЕДИН звуков (и светлинен сигнал). След 15 секунди системата започва да възприема сигнали от всички датчици.

-Изключване на системата от режим "ОХРАНА". Натиска се ДЕСЕН бутон при което системата издава един дълъг звуков  (и светлинен сигнал). В случай, че по време на режим "ОХРАНА" е бил задействан някой от датчиците, 5 сек. след спиране на алармения сигнал  се получава  информация за причината на задействане:

-два звукови сигнала - задействане от "ШОК ДАТЧИК”

-три звукови сигнала - задействане от ВРАТИ И КАПАЦИ

-Изключване от режим "АЛАРМА". Чрез натискане на произволен бутон се прекратява режима "АЛАРМА", като системата остава в режим "ОХРАНА" и подава информация за причината на задействане според предходната точка.

-Управление на "ШОК" ДАТЧИКА . При въвеждане  в режим  “ОХРАНА” шок датчика активира алармата при всеки удар..При повторно натискане на ляв бутон в рамките на 5сек шок датчика ще активира само предупредителен сигнал.При натискане на ляв и десен бутон в рамките на 5сек щок датчика няма да активира алармата.


Последна промяна:08-11-2010