Print this page

Компакт M

Untitled document

compact.jpg

АЛАРМЕНА СИСТЕМА

“КОМПАКТ M”“КОМПАКТ M” е водозащитена алармена система с възможност да се използва както за охрана на автомобили, така и на мотоциклети, моторни лодки и джетове с 12 волтова бордова мрежа.Малките
размери (66мм.х68мм.х54мм.) дават възможност за лесен монтаж и на най-трудно досъпни места.
Цифровата обработка на сигнала на ударния датчик и улесненото регулиране дава висока надежност срещу случайни сработвания.

Системата притежава следните възможности:

-ДИСТАНЦИОННО радио управление с трибутонни  предаватели

-ОХРАНА НА ВРАТИ И КАПАЦИ (при изправни бутони и плафони)

-"ШОК" ДАТЧИК с цифрова обработка на сигнала и памет на регулираната чувствителност на удар.

-ТОКОВ ДАТЧИК – реагира при консумация на ток

-ЗВУКОВА СИГНАЛИЗАЦИЯ "АЛАРМА" чрез сирена

-ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАПАЛВАНЕТО чрез външно реле

-ИЗХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ЗАКЛЮЧВАНЕ отворен колектор 200ма

-ИЗХОД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО ОТКЛЮЧВАНЕ отворен колектор 200ма

-СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ чрез светодиод

-СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ чрез габарити

-ОПЕРАТИВНА ЗВУКОВА И СВЕТЛИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ чрез сирената и габаритите.

-ИНДИКАЦИЯ НА ПРИЧИНАТА ЗА ЗАДЕЙСТВАНЕ чрез специфична звукова сигнализация. Тази възможност позволява да се идентифицира датчика, който е предизвикал задействането на системата.

-АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА РЕЖИМ "АЛАРМА" след 60 секунди. След това време системата остава в активно състояние ( режим охрана).

-ТИХ  РЕЖИМ – оперативна светлинна сигнализация без звук.

РАБОТА С АЛАРМЕНАТА СИСТЕМА

Автомобилната алармена система КОМПАКТ се управлявя с помощта на дистанционно управление с три бутона и поддържа следните команди:

-Поставяне на системата в режим "ОХРАНА". При състояние на изключена от охрана система се натиска ЛЯВ бутон (със символа заключен катинар). При това системата издава ЕДИН звуков и светлинен сигнал. След 20 секунди системата започва да възприема сигнали от всички датчици.

-Изключване на системата от режим "ОХРАНА". Натиска се ДЕСЕН бутон (със символа отключен катинар) при което системата издава три дълъги звукови и светлинен сигнал. В случай, че по време на режим "ОХРАНА" е бил задействан някой от датчиците, 5 сек. след спиране на алармения сигнал  се получава  информация за причината на задействане:

-един звуков сигнал - задействане от "ШОК ДАТЧИК”

-два звукови сигнала - задействане от ВРАТИ И КАПАЦИ

-три звукови сигнала - задействане от ТОКОВ ДАТЧИК

-Изключване от режим "АЛАРМА". Чрез натискане на произволен бутон се прекратява режима "АЛАРМА", като системата остава в режим "ОХРАНА" и подава информация за причината на задействане според предходната точка.

-Управление на "ШОК" ДАТЧИКА . При въвеждане  в режим  “ОХРАНА” шок датчика активира алармата при всеки удар..При повторно натискане на ляв бутон в рамките на 5сек шок датчика ще активира само предупредителен сигнал.При натискане на ляв и десен бутон в рамките на 5сек щок датчика няма да активира алармата.

-Управление в “ТИХ РЕЖИМ”. Използва се третия бутон със символ зачеркната сирена


Последна промяна:08-11-2010