Print this page

RS 07

Untitled document
ska_rs11sm.jpg RS 07 – ОПИСАНИЕ

 

 

RS 07 е хибриден модул за  управление на щори задвижвани от реверсивен моно фазен асинхронен двигател. Управлението се осъществявя с насочен модулиран инфра червен лъч посредством еднобутонно кодирано дистанционно.Програмирането  на желаните времена на работа (според височината на щората) се извършва чрез включване на външен програматор.

Техническа спецификация:

Захранващо напрежение
220V +/- 10% 50/60Hz
Собствена консумация /без светещ дисплей/ 0.02A max
Собствена консумация /при светещ дисплей/ 0.05A max
Максимална дистанция на предавателя
12 m
Максимална мощност на мотора 370 W
Максимално програмируемо време за работа 120 сек
Стъпка на регулиране
1 сек
Работна честота на модулация
39 КHz
Габаритни размери в мм. 90 х 55 х 25
Защита на корпуса IP 0
Температурен диапазон на работа -20 / + 65 С°
Батерийно захранване на предавателите Алкална 12V А23

 

 


ВНИМАНИЕ!

Да се съблюдава правилното включване на фаза и нула към модула.

Да се съблюдава при свързването на мотора посоките на въртенето му да отговарят на посоките изобразени на дисплея – отваряне - О и затваряне - С.

За избягване приемане на сигнал от съседна клетка, същите да се монтират на възможно най-голяма раздалеченост


Последна промяна:13-12-2009