Print this page

Цени за производство на печатни платки

Untitled document

Двуслойни печатни платки

Бр. 1÷3 4÷10 11÷30 31÷50 51÷100 101÷200 201÷300 >300
Дм2
0,1÷0,4
13,00 12,00 11,00 8,50 6.50 По договаряне
0,5÷0,99 16.00 13.20 11.00 8.50 7.80 7,00 5.50 По договаряне
1,00÷1,99 14.00 12,00 10.50 7.80 6.80 6,00 5.00 По договаряне
2,00÷2,99 12,00 11,00 8,00
6.50 5.50 5.00 4.50 По договаряне
3,00÷5,99 11,50 10,20 7,20 6,00 5.00 4,30 4.00 По договаряне
6,00÷10,00 9,50 7.80 5.70 5,00 4.70 4.00 3.20 По договаряне

 

Еднослойни печатни платки

Бр. 1÷3 4÷10 11÷30 31÷50 51÷100 101÷250 201÷300 >300
Дм2
0,1÷0,4

8,20 7,50 7,00 6,50 6,00 По договаряне
0,5÷0,99 10,80 10,00 7,00 6,00 4,50 3,80 3.20 По договаряне
1,00÷1,99 9,00 8,50 6,50 5,80 4,00 3,50 3.00 По договаряне
2,00÷2,99 8,00 7,70 6,00
5,30 3,80 3,30 2.80 По договаряне
3,00÷5,99 7,00 6,80 5,80 5,00 3,40 3,00 2.50 По договаряне
6,00÷10,00 6,00 5,80 5,30 4,80 3,20 2,50 2.00 По договаряне

 

Многослойни печатни платки

Цените се формират в зависимост от конкретното задание


Ценоорбазуване:

Срок за изработка Корекция
10 дни 0%
7 дни +30%
5 дни +50%
3 дни +75%
48 часа
+100%
24 часа +180%
Допълнителни процеси
Фрезоване +10%
Рицване +10%
Сервизен печат +10%
Отвори под 0.55 мм +10%
Безоловна технология (хиичен Sn) +10%
Без защитна маска -5%
Подготовка и фото шаблони +3лв. на кв. дм.

 

Всички цени са в лева и не вкючват ДДС.

За корпоративни клиенти важи специална индивидуална ценова листа.

Последна промяна:17-05-2012